AS SU - SU TEKNOLOJİLERİ

AS-SU SU TEKNOLOJİLERİ

Sayfa yükleniyor...

FINEAMIN 06 Kazan Kimyasalı

Demineralize su kullanılan buhar sistemlerinde korozyon ve depozit/birikim önleyici kimyasal.   FİNEAMİN serisi ürünler 4. Kuşak ıslah programları olarak adlandırılan film yapıcı

Ürün Dökümanını İndirmek İçin Tıklayın!

Demineralize su kullanılan buhar sistemlerinde korozyon ve depozit/birikim önleyici kimyasal.

 


FİNEAMİN serisi ürünler 4. Kuşak ıslah programları olarak adlandırılan film yapıcı aminlerden oluşan bir ürün bütünüdür ve en son teknoloji ıslah programı olarak verilmektedir.
FİNEAMİN 06 ürününün içerisinde kazan suyunda hiçbir bileşen yoktur.Dolayısıyla kazan iletkenliğini diğer kimyasallarda olduğu gibi arttırmazlar. Fineamin 6 dozajına başlanmasından hemen sonra kazan iletkenlikleri hemen düşer, blöflerin önemli oranda kısılmasına olanak tanır ve daha yüksek kazan konsantrasyonlarında çalışma olanağı sağlanır.
Bu durumda elde edilen su ve enerji tasarrufu her zaman için Fineamin 06 ürününe ödenen bedelin çok üzerindedir.Uygulamaya mbaşlanmasıyla birlikte kendini amorti eden piyasadaki tek kazan ıslah kimyasalıdır.
Metal yüzeylerde koruyucu film tabakası oluşturan film yapıcı aminler, asit korozyonunu önleyen nötralize edici aminler ve kazan suyunda depozit ve birikim oluşumunu engelleyen dispersantlardan oluşan ve tek dozaj yerinden beslenerek sistemi komple koruma altına alan bileşenlerden oluşmaktadır.
Ana aktif bileşen olan poliaminler uçuculuklarından dolayı bütün sisteme yayılıp yüzeylerde koruyucu tabaka oluşturduktan sonra fazlası kondens ile geri döndüğünden Fineamin serisi ürünlerde dozaj kazan besi suyu bazında değil takviye su bazında yapılmaktadır.
Dolayısı ile kondens dönüş miktarı ne denli çoksa ıslah program maliyeti o denli düşük olur.
Poliaminlerin tutunabilmesi için çıplak metal yüzeyi gerektiğinden önceden yüzeylerde biriken silika, sertlik, demir vb. depozitlerin dökülmesine neden olur.Bu durum en belirgin şeklinde Fineamin dozajının başlamasından sonraki ilk 1-2 hafta içerisinde kazan suyu ve kondens analizlerinde bu değerlerin yüksek okunmasıyla görülür.Bu durum mevcut diğer hiçbir üründe bu şekilde net olarak görülmez.
Korozyon önleme mekanizması sudaki çözünmüş oksijen miktarından bağımsız gerçekleştiği gibi özellikle kondens dönüşte sıkça görülen ph düşüklüklerine arşıda tampon oluşturacak yapıdadır. Sorunlu işletmelerde kondens ph düşüklüğü ile görülen ani krozyon
dolayısı ile demir artışları Fineamin ıslahında en alt düzeydedir.
Kazan içerisinde çalışan dispersantlar ise takviye su ile gelecek olan olası sertlik kaçakları ile yumuşatma sisteminin tutamadığı silikayı ve sistemden gelen demirin askıda tutulması için kullanılır ve kazan blöfleri ile atılır. Fineamin serisi ürünler asla kostik içermediğinden kazan içinde kostik birikimine neden olmazlar, dolayısı ile kostik korozyonu ileliteratürde  ‘ kostik kırılganlığı olarak adlandırılan sorunlara neden olmaz.

 

Kimyasal Özellikleri :


Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız
 

Zehirlilik Bilgisi : 
2000 mg/kg’ dan yüksek LD50 değeri ile pazardaki diğer ürünlerin tamamına yakınından daha az zehirlilik etkisine sahip olması ile 
ayrılır.Diğer zehirlilik bigisi ve çevresel etkiler için ürün Malzeme Güvenlik Formuna bakınız.


Dozaj : 
Demineralize su kalitesi ile sistemdeki mevcut kirliliklerin düzeyine bağlı olarak dozaj değişebilir.Temizlik etkisinin sistemde soru 
yatmaması için başlangıç dozajı düşük tutulabilir.Bu tür bilgiler için firmamız teknik danışmanlarımıza yada bölge bayilerimizdeki 
yetkili kişilere başvurunuz.


Analiz : 
Besleme suyu, kazan suyu ve kondens de Fineamin miktarı basit bir analiz kiti yada spektrofotometrik yöntemleölçülebilir.Ancak 
temel korozyon takibi, ürün aktif bileşeni ile değil sistem genelinde demir analizleri ile yapılır.


Ambalaj : 
60 ve 210 kg’lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.