AS SU - SU TEKNOLOJİLERİ

AS-SU SU TEKNOLOJİLERİ

Sayfa yükleniyor...

FINEAMIN 15 Kazan Kimyasalı

Yumuşak su kullanan buhar sistemlerin korozyon ve depozit/birikim önleyici kimyasal...   FİNEAMİN serisi ürünler 4. Kuşak ıslah programları olarak adlandırılan film yapıcı aminlerden

Ürün Dökümanını İndirmek İçin Tıklayın!

Yumuşak su kullanan buhar sistemlerin korozyon ve depozit/birikim önleyici kimyasal...

 

FİNEAMİN serisi ürünler 4. Kuşak ıslah programları olarak adlandırılan film yapıcı aminlerden oluşan bir ürün bütünüdür ve en son teknoloji ıslah programı olarak verilmektedir. Metal yüzeylerde koruyucu film tabakası oluşturan film yapıcı aminler, asit korozyonunu önleyen nötralize edici aminler ve kazan suyunda depozit ve birikim oluşumunu engelleyen dispersantlardan oluşan ve tek dozaj yerinden beslenerek sistemi komple koruma altına alan ürünlerden oluşmaktadır. Ana aktif bileşen olan poliaminler uçuculuklarından dolayı bütün sisteme yayılıp yüzeylerde koruyucu tabaka oluşturduktan sonra fazlası kondens ile geri döndüğünden Fineamin serisi ürünlerde dozaj kazan besi suyu bazında değil takviye su bazında yapılmaktadır. Dolayısı ile kondens dönüş miktarı ne denli çoksa ıslah program maliyeti o denli düşük olur. Poliaminlerin tutunabilmesi için çıplak metal yüzeyi gerektiğinden önceden yüzeylerde biriken silika, sertlik, demir vb.depozitlerin dökülmesine neden olur.Bu durum en belirgin şeklinde Fineamin dozajının başlamasından sonraki ilk 1-2 hafta içerisinde kazan suyu ve kondens analizlerinde bu değerlerin yüksek okunmasıyla görülür.Bu durum mevcut diğer hiçbir üründe bu şekilde net olarak görülmez. Korozyon önleme mekanizması sudaki çözünmüş oksijen miktarından bağımsız gerçekleştiği gibi özellikle kondens dönüşte sıkça görülen ph düşüklüklerine karşıda tampon oluşturacak yapıdadır. Sorunlu işletmelerde kondens ph düşüklüğü ile görülen ani krozyon – dolayısı ile demir – artışları Fineamin ıslahında en alt düzeydedir. Kazan içerisinde çalışan dispersantlar ise takviye su ile gelecek olan olası sertlik kaçakları ile yumuşatma sisteminin tutamadığı silikayı ve sistemden gelen demirin askıda tutulması için kullanılır ve kazan blöfleri ile atılır. Fineamin serisi ürünler asla kostik içermediğinden kazan içinde kostik birikimine neden olmazlar, dolayısı ile kostik korozyonu ile literatürde ' kostik kırılganlığı ' olarak adlandırılan sorunlara neden olmaz. 

 

Kimyasal Özellikleri :
 

Yapı : Sıvı 
 

Renk : Renksizden sarımsıya 
 

Koku : Amin gibi 
 

Yoğunluk : 1,05 gr/cm3 ( 20 OC ) 
 

PH : 12,5 ( 25 OC ) 
 

Çözünürlük : Suda çözünür Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız 
 

Zehirlilik Bilgisi : 2000 mg/kg' dan yüksek LD50 değeri ile pazardaki diğer ürünlerin tamamına yakınından daha az zehirlilik etkisine sahip olması ile ayrılır.Diğer zehirlilik bigisi ve çevresel etkiler için ürün Malzeme Güvenlik Formuna bakınız. 
 

Dozaj : Yumuşak su kalitesi ve silika içeriği ile sistemdeki mevcut kirliliklerin düzeyine bağlı olarak dozaj değişebilir.Temizlik etkisinin sistemde soru yatmaması için başlangıç dozajı düşük tutulabilir.Bu tür bilgiler için firmamız teknik danışmanlarımıza yada bölge bayilerimizdeki yetkili kişilere başvurunuz. 
 

Analiz : Besleme suyu, kazan suyu ve kondens de Fineamin miktarı basit bir analiz kiti yada spektrofotometrik yöntemle ölçülebilir.Ancak temel korozyon takibi, ürün aktif bileşeni ile değil sistem genelinde demir analizleri ile yapılır. 
 

Ambalaj : 60 ve 120 kg'lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.