AS SU - SU TEKNOLOJİLERİ

AS-SU SU TEKNOLOJİLERİ

Sayfa yükleniyor...

FINEAMIN FINEALGA ME Soğutma Suyu Kimyasalı

Soğutma ve proses suları için biyosit. FİNEAMİN FINEALGA ME, endüstriyel sularda mikroorganizma üremesini etkin bir şekilde kontrol eden ve organik bileşenlerden oluşan bir üründür.

Ürün Dökümanını İndirmek İçin Tıklayın!

Soğutma ve proses suları için biyosit.

FİNEAMİN FINEALGA ME, endüstriyel sularda mikroorganizma üremesini etkin bir şekilde kontrol eden ve organik bileşenlerden oluşan bir üründür.

Okside edici biyositlere ( sodyum hipoklorit, gaz klor vb. )ek olarak ve bu biyositlere karşı bağışıklık kazanmış yada en azından alışmış bakterilerin yok edilmesi için kullanılır.

Açık çevrimli soğutma kulelerinde, kapalı devrelerde, ham su ön arıtımında kullanılır.

Endüstriyel kullanım içindir, içme suyunda, kullanım suyunda ve yerel su şebekelerinde kullanılması sakıncalıdır.

FİNEAMİN FINEALGA ME, literatürde ˝ Lejyonel Hastalığı ˝ olarak bilinen enfeksiyona neden olan Legionella pneumophila ve Legionella gormanii bakterilerine karşı yüksek oranda etkili olmanın yanı sıra Sülfit İndirgeyen Bakteri ( SRB ) türüne karşı etkili tek aktif madde olan izotiazolin bileşenini içerir.

Giriş Ph aralığında etkilidir, 6,5 – 9,5 ph aralığında mükemmel çalışır.

 

Özellikleri 

Görünüm : Berrak, sarımsı sıvı

Koku : Amin gibİ

Yoğunluk : ~1,04 gr/cm3 ± 0,05 ( 20 OC )

PH : 4 - 9 ( 25 OC )

Çözünürlük : Suda tümüyle çözünür

Donmaya karşı duyarlılık : ˂ - 3 OC

Parlama noktası : Ürün yanıcı ve uçucu bileşenlerden oluşmamaktadır.

Dozaj : Sirküle eden suda, sistem kirliliğine bağlı olarak teknik personelimizin belirleyeceği miktar ve sıklıkta, şok dozaj olarak verilir. Uygulama öncesi ve sonrasında sistem suyunda periyodik olarak uygun çeşitlilikte besi ortamlarıyla bakteri sayımı yapılması önerilir.

Ambalaj : 30, 60 ve 210 kg’lık polietilen bidon ve variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.