AS SU - SU TEKNOLOJİLERİ

AS-SU SU TEKNOLOJİLERİ

Sayfa yükleniyor...

SUTEST Klorür Test Kiti

*Duyarlılık: 1 damla=30 ppm Cl- GENEL BİLGİKlorür, suda tat ve aşındırma problemi yaratır. Fazlası tuzluluk hissi verir. Şebeke sistemini, şofbenleri, çamaşır ve bulaşık

Ürün Dökümanını İndirmek İçin Tıklayın!
*Duyarlılık: 1 damla=30 ppm Cl- 

GENEL BİLGİ
Klorür, suda tat ve aşındırma problemi yaratır. Fazlası tuzluluk hissi verir. Şebeke sistemini, şofbenleri, çamaşır ve bulaşık makinelerini olumsuz yönde etkiler. Sürekli içimi halinde böbrek ve yüksek tansiyon problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca, izleyici bir parametredir. Artması halinde ya deniz katkısı ya da endüstriyel bir kirlenmeden şüphe edilmelidir. Klorür (Cl-), tüm tabi ve kullanılmış sularda çok yaygın şekilde bulunan bir iyondur. Doğada en fazla miktarlarda bulunan halojen olarak bilinir. Yer altı sularına çözünme yoluyla ya da tuzlu su- tatlı su girişimleri sonucu katılabilir. Sularda NaCl şeklinde, ayrıca CaCl2 ve MgCl2 olarak bileşikler halinde bulunur. Eğer sudaki klorür içeriği NaCl tuzundan ileri geliyorsa, 250 mg/L klorür konsantrasyonu suda belirgin bir tuzluluk tadı oluşturmaya yeterlidir. Eğer klorür konsantrasyonu Ca++ ve Mg++ katyonlarıyla birlikte bulunuyorsa 1000 mg/L de bile suda tuzlu bir tad oluşturmaz. Kullanılmış sulardaki klorür içeriği, içme sularına nazaran çok daha fazladır. Çünkü insan diyetinin temel maddelerinden olan tuz (NaCl) dışkı ve idrar vasıtasıyla atılır. İnsan ürininde günde kişi başına 6 gr kadar klorür atılmaktadır.

METOD : Titrimetrik
1) Test tüpü, test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2) Test tüpünün 5 ml. işaret çizgisine kadar enjektör vasıtası ile test edilecek su doldurulur.
3) Üç damla Klorür İndikatör Çözeltisi damlatılır, renk sarı olur. 4) Renk kiremit rengine dönene kadar damla damla ve damlaları sayarak ayarlı Klorür Titrasyon Çözeltisi damlatılır. Her damla 30 ppm klorüre tekabül eder.
5) Renk kiremit rengine dönünce; Damla sayısı x 30 = mg/l ( ppm) klorürdür(Cl─)

İÇERİK : * 1 şişe Klorür İndikatör Çözeltisi * 1 şişe Klorür Titrasyon Çözeltisi * 1 adet Test Tüpü * 1 adet Prospektüs