AS SU - SU TEKNOLOJİLERİ

AS-SU SU TEKNOLOJİLERİ

Sayfa yükleniyor...

SUTEST pHTest Kiti

Duyarlılık: pH(6,8-8,2) GENEL BİLGİPH suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade eder. Saf su H+ ve OH-

Ürün Dökümanını İndirmek İçin Tıklayın!
Duyarlılık: pH(6,8-8,2) 

GENEL BİLGİ
PH suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade eder. Saf su H+ ve OH- iyonları açısından dengededir ve pH değeri 7'dir. pH, H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri (örn;fenolfitalein) ile ölçülebilir. pH < 7 ise ortam asidiktir. pH > 7 ise ortam baziktir. Çevre mühendisliği uygulamalarında sık kullanılan pH değeri, su temininde, kimyasal koagülasyon, dezenfeksiyon, sertlik giderme ve korozyon kontrolü gibi işlemlerde önem taşır. TS-266'ya göre, içme sularında pH 6.5-8.5 tavsiye edilen değerdir. Bu parametre içme suyunun güvenliği hakkında doğrudan bilgi vermez.Düşük pH'li ve düsük TDS'lı sular, korozif oldukları için borulardaki birtakım zehirli metalleri çözebilirler. Yüksek pH'a sahip sularda ise pH'ı yükselten kimyasalların zararlı olup olmadığı belirlenmelidir. Renk karşılaştırması ile her iki parametrede 125 test yapabilirsiniz.

METOD : -Kolorimetrik ( PH ) : 1) Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır. 2) Test tüpü klor tarafının işaretli yerine kadar test edilecek su ile doldurulur. (Kırmızı kapaklı bölüm). 3) PH İndikatöründen 4 damla damlatılır. Kapağı kapatılır ve kuvvetlice çalkalanır. 4) Oluşan renk PH renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk PH değerini gösterir.

İÇERİK : -Ph İndikatörü 1 adet -Renk Skalası 1 adet -Prospektüs 1 adet